Our People

  • ALL

President

Representative Director

Kazuo Kawabata

Message

Executive Vice President

CTO

Hirotaka Suzuki

Message

Director

CMO

Toshioki Yasufuku

Director

CFO

Takao Miyake

General Manager - Dev & QA

Yoshikazu Suenaga

Message

General Manager - Design

Shigeto Kudo

Message

Auditor (full-time)

Kazuhiko Hoshi

Hiroshi Nunokawa

Nobuyuki Watanabe

Katsumi Nagano